Ensimmäistä kertaa järjestetty Pääainesauna järjestettiin 25.9. Rantasaunalla yhdessä VMTK:n ja LRK:n kanssa, jolloin Rantasauna täyttyin ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Illan aikana jokainen ammattiainekerho esittäytyi ja kertoi Koneinsinöörikillan uusille fukseille omasta toiminnastaan. Näiden esittelyiden lisäksi kaksi yritystä jokaisen ammattiainekerhon allalta pääsi kertomaan fukseille itsestään.

Pääainesaunassa päästiin nimensä mukaisesti myös saunomaan ja paljuun.